Co to jest mowa?

Mowa, jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania w społeczeństwie, nie jest umiejętnością wrodzoną. Nabywamy ją poprzez interakcje z innymi osobami.

 

Prof. Leon Kaczmarek, nestor polskiej logopedii, w książce „Nasze dziecko uczy się mówić” wyróżnia:

1) aspekt społeczny mowy „akt w procesie  porozumiewania się językowego słownego, akt, w którym dzięki obopólnej znajomości tego samego języka, osoba mówiąca przekazuje informację a słuchająca je odbiera”

2) aspekt indywidualny mowy „budowanie wypowiedzi słownej (=mówienie) i odbiór wypowiedzi słownej (=rozumienie) na podstawie języka

 

Wg. S. Grabiasa  mowa to zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia społecznego.

 

Mowa jest to mówienie i rozumienie wypowiedzi  dźwiękowych na bazie języka.

 

Biologiczne podstawy mowy

 

Sfera biologiczno – fizyczna dotyczy działania aparatu nadawczego (oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego) oraz odbiorczego (narządu słuchu) uwarunkowanych pracą ośrodków mózgowych. Korowe struktury nerwowe, sterujące czynnościami mowy, tworzą tzw. „obszar mowy”.

 

Nadawanie i odbiór mowy są zależne więc od czynności:  mózgu, narządów mownych, narządu słuchu.