Okres melodii

 

 

I – OKRES MELODII     (0-1 rok życia)

 

 

miesiąc
życia
0-1
• noworodek po urodzeniu wydaje najpierw pierwszy krzyk, później oprócz płaczu słychać ciche pomrukiwania, sapania, kwilenie, mlaśnięcia, które stanowią podstawę rozwoju mowy
•    płacz na skutek głodu, zmoczenia (2 tydzień  życia)
•    wodzenie oczyma za palcem (3 tydz, ż)
•    uśmiech, ssanie na głos matki, zwrócenie główki w kierunku głosu (3 tydz, ż)

1-2
•    wokalizacja pierwszych samogłosek
•  próba głużenia, pokrzykiwanie w czasie różnych czynności przy dziecku, leżenia na brzuszku, po nasyceniu się (5 tydz. ż)
•    podnoszenie główki (6-7 tydz. ż)
•    popłakiwanie – „wołanie mamy” (7 tydz. ż)
•    bawienie się własnymi rączkami, chwytanie podsuniętego przedmiotu  – pieluszki, butelki, zabawki (7-8 tydz. ż)

2-3
•  dziecko wydaje, najpierw przypadkowo, później jako reakcja na widok bliskiej osoby, dźwięki gardłowe, tylnojęzykowe, wybuchowe – głużenie
•    głośno śmieje się, uśmiecha na widok osoby
•    pokrzykuje przed karmieniem
•    podnosi w pozycji na brzuszku główkę i trzyma ją wysoko

3-4
•    dziecko doskonali repertuar samogłosek
•    krzyczy protestując np. na odebranie butelki
•    obserwuje znajdujące się w pobliżu przedmioty i próbuje je złapać

4-5
•    dziecko może popłakiwć na skutek wycinania się zębów
•    pojawiają się pierwsze (prymarne) spółgłoski
•    obserwuje się początek gaworzenia-niemowlę  powtarza niektóre dźwięki i wsłuchuje się w nie
•    głośno śmieje, reaguje ruchem ciała na rozmowę, śpiew
•    bardzo chętnie parska i prycha

5-6 
•    dziecko gaworzy – powtarzanie sylab sprawia mu wielką przyjemność: ma,ma,ma…, ba,ba,ba…
•    niecierpliwe pokrzykuje, kwili i kręci się na skutek zmoczenia się
•    płacze i jękliwe pokrzykuje chcąc spać
•    reaguje rzewnym płaczem na podniesiony głos kogoś z otoczenia
•    chwyta rękami swoich stóp albo nosa, ucha, włosów itd. opiekuna
•    wkłada otrzymany np. biszkopt, sucharek do buzi
•    pije z kubeczka (trzymanego przez opiekuna)

 

6-7
•    dziecko podśpiewuje i naśladuje słyszaną melodię
•    mówi szeptem, mówi dźwięki na przemian cicho i głośno
•    klaska i uśmiecha się na znaną rymowankę (np. Kosi, kosi…)
•    woła, pokrzykuje na widok pijącego
•    mlaska, domaga się jedzenia
•    sygnalizuje stękaniem, okrzykiem załatwienie potrzeby fizjologicznej
•    trzyma rączkami kubeczek, przystawia go do buzi i pije
•    bierze obiema rączkami kartkę, trzyma ją i przygląda się
•    samodzielnie siedzi na nocniczku
•    podnosi butelkę do buzi i opuszcza ją  z okrzykiem

7-8   
•    dziecko powtarza dźwięki wydawane przez otoczenie
•    rozumie sytuację: przysuwa główkę do głowy opiekuna w zabawie „Baran, baran…”, wyciąga rączki na powiedzenie „Chodź         do mnie”, chwyta podaną chusteczkę i okazuje radość, gdy to się uda, zwraca główkę na okno, drzwi na powiedzenie         „Idziemy na spacer”
•    rozumie wypowiedź o zabarwieniu emocjonalnym
•    porusza ciałkiem w takt muzyki
•    samodzielnie siedzi
•    natychmiast wstaje, gdy ktoś chwyci je za rączki

8-9
•    niemowlę wtrąca się pokrzykiwaniem do rozmowy otoczenia
•    stoi na nóżkach
•    siedzi w łóżeczku z opuszczonymi nóżkami i fikanie nimi
•    dziecko wstaje i siada przytrzymując się poręczy łóżeczka
•    próbuje nawiązać kontakt z nieznaną osobą
•    macha rączką na pożegnanie
•    rzuca przedmioty na ziemię
•    spogląda np. na światło zapytane o nie
•    z zainteresowaniem słucha informacji np. „to jest oko, ucho…”
•    bawi się uderzając np. dwoma krążkami
•    okazując gniew lub niezadowolenie, wierzga nóżkami
 9-10
•    niemowlę interesuje się różnymi zjawiskami np. plamą na ścianie, cieniem poruszanej rączki
•    podnosi zabawkę z ziemi
•    przysiada z równoczesnym trzymaniem się boku łóżeczka
•    uderza rączką w bębenek
•    bawi się otwieraniem i zamykaniem drzwi od  szafek
•    wyciąga rączki do przybyłego opiekuna
•    bawi się: w „chowanego”- zasłania się i odsłania pieluszką, śliniaczkiem,
•    pokazuje palcem przedmioty

10-11
•    pojawiają się pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych
•    dziecko cieszy się na widok swego odbicia w lustrze
•    rozumie proste słowa i wykonuje polecenia (daj rączkę, gdzie tata ma nos, oko…)
•    rozwiązuje swoje sznurowadła u swoich bucików
•    zbiera z podłogi najdrobniejsze rzeczy
•    samodzielnie chodzi przytrzymując się ściany, mebli
•    odwraca kartki książki, ogląda i pokazuje obrazki
•    wyjmuje klocki z pudełka
•    zamyka pudełka

12
•    dziecko potrafi nucić piosenki i poruszać się w jej takt
•    rozumie proste polecenia, niektóre nazwy osób, przedmiotów i czynności
•    samodzielnie wypowiada kilka słów
•    powtarza sylaby i słowa wypowiadane przez opiekuna
•    okazuje radość z otrzymanego prezentu
•    poznaje miejsca poprzednio odwiedzane
•    rozpoznaje osobę dawno nie widzianą
•    okazywanie radości na widok dzieci (wyciąganie rączek i wesołe pokrzykiwanie)
•    kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu narzędzi (ołówka, łyżki, grzebienia)
•    pociąga za sznurek, by przyciągnąć zabawkę
•    wkłada do dużych małe przedmioty